Wycinka drzew w ogrodzie

11 października 2016

Wycinka świerka

22 lutego 2016

Oczyszczanie działki

4 października 2015

Przycięcie modrzewi

1 października 2015

Wycinka drzew nad rzeką

18 września 2015

Wycinka brzozy

6 października 2014