Wycinka orzecha włoskiego

30 października 2015

Wycinka sekcyjna sosny

27 października 2015

Przycięcie trzech świerków.

19 października 2015

Oczyszczanie działki

4 października 2015

Przycięcie modrzewi

1 października 2015

Wycinka drzew nad rzeką

18 września 2015

Oczyszczanie sosen

21 sierpnia 2015